RÅDGIVNING

ARBEJDSOMRÅDER

REFERENCER

FIRMAPROFIL

KONTAKT

Arbejdsområder

Industribyggeri
Vi leverer ansvarsfuld og grundig rådgivning, statiske beregninger samt syn og skøn inden
for en række sektorer - primært korn- og foderstofvirksomhed, fiskeindustri og landbrug.

Statiske beregninger
Vi forestår de statiske beregninger vedr. betonkonstruktion, trækonstruktioner,
stålkonstruktioner, direkte fundering og pælefundering.

Bygherrerådgivning
Ole Møgelmose gennemfører for bygherrer - udbud på funktionskrav, kontraktforhandling,
tilsyn, sikkerhedskoordinering og skadeopgørelser.

Syn & Skøn samt 10. års beholderkontrol
Ole Møgelmose foretager syns- og skønserklæringer - og er registreret i voldgiftsnævnet
for bygge- og anlægsvirksomhed. Desuden udfører vi 10. års kontrol af beholdere til
husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand - Ole Møgelmose er autoriseret kontrollant.

Ole Møgelmose ApS    Rævskærvej 28   Tornby   DK-9850 Hirtshals   Tlf. +45 9648 3320   Fax +45 9648 3321   Mobil +45 5137 3320   OM © 2011